vendredi 4 février 2011

PAROLES DE CHANSONS EN LANGUE CRÉOLE


PAWOL CHANSON KRÉYOL
Certaines chansons de Marc Pinget ont été adaptées en langue créole avec l'aide précieuse de Roger Gally, instituteur, artiste et photographe martiniquais et ami de Marc. D'autres ont été créées en créole

MAN MAN NOWEL


Nouvel ané Papa Nowel
Ja fini pasé tou patou
Sé épi la ManMan Nowel
Ka pati riposé
Lè lé prèmié janvié rivé
Nèj’ ka tombé épi grézil
Asiz asou an bel tréno
Yo pati dan lè zil’

Ref

Man Man Nowel
Vanill’ é karambol
Man Man Nowel
Sé en bel ti kréol
Man Man Nowel
Kokotié parasol
Man Man Nowel
Sé en bel ti kréol

An ba tropik Papa Nowel
An shot yo pa ka riconèt
Épi linèt soleil an zié-ï
Pèson pas sav ki y la
Dé ou toi ti manmay vini
Lè yo wè tout’ bel gran bab’li
Yo mandé li tou ba tou ba
Es Papa Nowel sé ou ?

Papa Nowel pa ka pèd tan
Dan lan mè a d’lo a bien cho
Épi an mas épi tiba
I ké wè ti pouasson
Man Man Nowel en mayo de ben
Pran sonmey en ba kokotié
Lan nuit’ rivé epi tout’ copen
Bidjin yo kaï danséTI BO

Mwen sé envi ba ou an ti bo, dé ti bo
ti bo an lè pom’ fidgi ou
Mwen sé anvi ba ou toi ti bo kat ti bo
An lè ti bout’ nen fiolo ou

1
Mwen enmin sé ti très ou ti polo Snoopy ou
Mé mwen sé lé yon ossi
Mwen kay mandé manman mwen lè i ké fè cous’
Achté yon con sa ba mwen

2
An cantin’ la mwen sé voudré assiz a coté ou
Si métrès la contan sa
Mwen ké ba ou gato chocola an ta mwen
E mwen ké ba ou lanmen

3
Ou ni katran toujou an lè ou ké ni sinkan
Ou ké vini gran con mwen
Papa pa lé mwen mayé épi man man mwen
Mé mwen ké mayé épi ou.


AN LA KANTINN LA

Refrain

An la kantinn la
Aï ya ya ya yaï
An la kantinn la
Nou ka manjé bien

1
Didan kantinn lékol la
Lè i ni soup an zasièt la
An fon li mwen ka wè ti crab
Mwen ka péché ti pwason

2
Dan kantinn la sé la fèt
Lè zasièt la plen piré
Ka fè ti volkan ti môn
Mèm an lè tèt tout copinn

3
Dan kantinn la sa comik
Lè nou ni bon fromaj blan
Nou tout ka fè ti bolom
Ka vouéyé ti boulèt pen

4
Didan kantinn la lè nou
Ni bel gato chokola
Mwen sé an gran agoulou
Pa ka manjé ti manmay


BEN BIL

Lè manman mwen lé ke mwen pran an douch
Krié pléré fo pa yo menyen mwen
Ka kouri an tout chanm séré an ba kabann
E ossi dé foi antré an ba tapi
Mé dan dlo a savon an ka fè mouss
Mé dan dlo a sa pli fasil


Mwen ka froté nen mwen
Pa ka fè atchoum
E zorèy mwen osi
Epi an savon Marseille
Ka lavé chivé mwen
Pa ka brilé zié mwen
Ka brossé dé pié mwen
Tou sa ka fè mwen ri

Refrain
Epi ti bil ti bil ti bil ti bil jôn é blé
Epi ti bil ti bil ti bil jôn é blé
Epi ti bil ti bil ti bil jôn é blé
Epi ti bil sa dous sa bien
Ben yen fout sa bien

Lè manman mwen lé ke mwen pran an douch
Krié pléré fo pa yo menyen mwen
Ka kouri an tout chanm séré an ba kabann
E ossi dé foi antré an ba tapi
Mé dan dlo a savon an ka fè mouss
Mé dan dlo a sa pli fasil


Mwen ka froté kou mwen
E y enmen tou sa
Lé koud é lé jounou
Pa ni piès jalouzi
Pou lavé pomm fess mwen
Mwen ni an pil souplès
Pou mwen froté do mwen
Sé épi dé bra mwen


Meuh oui !

1
Bèf nwè epi bèf blan yo bel meuh oui !
Tout moun toujou di sé ti mèl meuh non !
Ka manjé zèb an savan la meuh oui !
Ka maché ching gom o coco meuh non !
I ni bel conn an lè tèt li meuh oui !
I ni kaskèt linèt ossi meuh non !
Ka bay bon lèt tou lé maten meuh oui !
I sa fé accra lan mori meuh non !

Bel bèf ta la si zot lé sav
Ka pran lé swè ti randé vou
I mété tatouaj an lè cou
Pou son doudou dé ti mo dou

J’t’aimeuh meuh…
Pa ni problè é meuh

2
Vach’ta la ka maché kat pat
Ka mété rouj a lèv ossi
Epi an gro chèn an cou-i
Ka pran avion an pou « Paris »
Vach mwen ka fè « meuh » pou ayen
É mêm « oua oua » kon an ti chien
Toujou ka bwè dlo lè i lé
É ju tamarin pou dansé


J’T’APPELLE GRAND-MÈRE (version créole/français)

J’t’appelle grand-mère
J’pars en voyage
J’t’appelle grand-mère
J’fais mes bagages


1
An Afrik mwen ka pati
Ké mennen-w an lo foto
Zéléfan é ouistiti
É Kilimandjaro

Elle sourit c’était hier
Petite quand elle partait loin
Loin c’n’était que Grand-Rivière
C’était chez ses p’tits cousins
Elle sourit
Chœurs : Mami ka songé sa

2
Ka pati an désè a
Pa ni problèm pa pléré
Assou do dromadè a
An ba soleil Ténéré

3
Sé kannaval o Brésil
É mwen ké ja la dimen
Pou dansé samba dé zil
Ka vini an mayo d’ben

4
Mwen kaï konèt lalaska
Sé assou an bel tréno
Ke antré an fwédi-a
Pou palé ba Eskimo


ÉLÉFAN AN

An ba bel bwa
Éléfan an
Pati épi
Ti manmay li

Papa manman éléfan
Ka di tout ich li
«Zot tout maché dèyè nou
Wouvè ti zyé ou»

An ouistiti
An zandoli
ni bel bagay isi
An ti zwézo
Flè an bô d’lo
Ni bel bagay déwo »


BON VOYAGE (Kréol/Français)

Tibo a papa manman
Ba ti sè mwen é pou ti frè
Pren nounours mwen bross a dan mwen
Ka parti fè li ron la tè

A chouval
An yol la
An pédal
An stop la
An camion
Sac o do
An zavion
An moto
Bon voyage autour du monde
Donne-nous de tes nouvelles
Dis-nous si la terre est ronde
Dis-nous si la terre est belle
Dis-nous sur cartes postales
Les paysages et les gens
Et là-bas sous leurs étoiles
À quoi rêvent les enfants
Ciao ciao by bye mwen ké viré
An la Saint Valentin


LION AN

Pli fo a
Pli bel la
Tout zannimo mi chèf la
Mwen pa pè
Mwen kosto
Ba zannimo sa ki fo

Mwen toujou pli bel pli fo a fout sa vré
É mwen con Rambo gran patron la forè
É tout zannimo seré didan kay li
Mwen krié tout moun pati


Tout savan an ba bwa la riviè se ta mwen
Lè ou tend an gwo vwa pies problèm se ta mwen
Pa ni peson pli fo ki mwen assou la tè
Sof si ou sé gwo mentè
TITINE


I ni kat rou Titine
An ti motè Titine
É tou patou Titine
Tout bel koulè Titine
Osi ti trou Titine
An radiatè Titine
Épi batri Titine
Ki ka fimen Titine

Pati épi Titine
Bradjak kabrouet mwen
Kouté misik bijin
Éti radio chanté
Pati épi Titine
Bradjak kabrouet mwen
Tout moun chanté bijin
Bel loto mwen


Pa ka fè bri Titine
Didan garaj Titine
I lé pati Titine
A pil a lè Titine
I tou kontan Titine
Tounenviré Titine
I pa mèm pè Titine
An gwo loraj Titine


Assou gran mon Titine
I pé monté Titine
An ravin la Titine
Lésé roulé Titine
I ni foss la Titine
Mèm pou alé Titine
Jiss anlè-a Titine
Montay pelé Titine


COK TA LA FOU

Chouval la an létchiri a
Dômi
Kabrit boi a san fè bri
Dômi
Zagrien an tout fil li
Dômi
Ratapoil an ti pan’nié-y
Dômi
An lè branch an ti poul rouss
Dômi
A ba planch an ti chat gri
Dômi
An ti koin an ti lapen
Adan pay lé ti poussen
Tout moun’ la fè kaban yo
Dômi

Mé ! ki sa ka fèt !
I ja minui
Cok ta la fou fou fou
I ka krié
Cocorico…
Cok ta la fou fou fou (3)
Sé an voyou !

Ti crapo an mâ dlo a
Dômi
Souricette didan placa
Dômi
Adan pié bwa a tout ti mèl
Dômi
An kaban li Tonton Piè
Dômi
An savan la an ti vo
Dômi
Ti bébé an bra manman
Dômi
An ban’nan lé ti cochon
Té ka fè kon ti kan’na
Tout moun la fè kaban yo
DômiMATINIK TOUT KOULÈ

Ou sav sa ni tout koulè
Tou patou li ron la tè
An lo bagay blé jon vè
Epi rouj gri blan é nwè


1
Syel lapli
Sa gri
Twèl mayé
Sa blan
Charbon an
Sa nwè
Lèt vach’la
Sa blan
friyapen
Sa vè
Zannana
Sa jôn
An bel syèl
Sa blé
Mé lanmityé
Ni tout koulè

2
Zaboka
Sa vè
Tomat la
Sa rouj
Banan’fig
Sa jon
Flanboyan
Sa rouj
Bab gran pè
Sa blan
An ti mèl
Sa nwè
Dlo lanmè
Sa blé
Tjè ki ka bat
Ni tout koulè

3
Soleil la
Sa jon
Gwo nuaj
Sa gri
Zandoli
Sa vè
Souri a
Sa gri
Pwason rouj
Sa rouj
Bon kafé
Sa nwè
lèt coco
Sa blan
Assou la tè
Ni tout koulè

4
Kokliko
Sa rouj
Mango a
Sa jôn
Pisin’la
Sa blé
Makandja
Sa jôn
Roch lan mè
Sa gri
Tinen an
Sa vè
Korosol
Sa blan
É Matinik
Ni tout koulè


BANKOULÉLÉ YOL

Annou wè pasé
Tout sé bel yol la
Yo pran gran balan
Asou sé gwo vag lanmè a
Annou wè pasé
Tout sé bel yol la
Yo pran gran balan
Ralé o fo pa chalviréBankoulélé sé yol la
tout kodaj yo mélanjé
Lè pou pati an kous la
Lélékou bankoulélé

Bankoulélé sé vwèl la
Ki fè koulè mélanjé
Asou lanmè é sièl la
Lélékou bankoulélé

Bankoulélé sé boug la
An yol fo pa kalanjé
Balansé isi é la
Lélékou bankoulélé

Bankoulélé sé moun la
Tout Matinik mélanjé
An patché zyé pou wè sa
Lélékou bankoulélé

Annou wè pasé
Tout sé bel yol la
ki rivé isi
Douvan assou gran plaj tala
Annou wè pasé
tout sé yolè a
Ki rivé isi
é ki genyen kous yol tala

LANMÈ OLIWON

Lanmè tèlman bel ka karésé plaj nou
I ka lésé lanm mété blan tout woch li
Koulè lanmè ki ka karésé zié nou
Gran zwézo blan ka volé an lè blé i
Gran zwézo blan ka volé an lè blé i

Lanmè oh oh lanmè oh oh
Bel lanmè fè nou tenn lanmizik ou
Lanmè oh oh lanmè oh oh
Tou patou liwon Matinik nou


Lanmè ni anlo bel bagay an fon li
Ti pwason sa vré épi pli gwo osi
Tronpèt pa ka fè misik épi lanbi
Balaou-a ki ni nen-y con an zédjui
Balaou-a ki ni nen-y con an zédjui


An ba dlo lanmè mwen ka wé ti toti
Toti ki ka volé an lè tout koray
Rè a épi zèl li ka volé osi
Yo pé délè kontré mésyé granzékay
Yo pé délè kontré mésyé granzékay


Mwen ka najé mwen pa mèm pè balèn lan
É mwen té ké lé jwé épi ti dofin
Mé si mwen té ka wè pli gwo rétchen an
Mwen té ké pati viré vit la kay mwen
Mwen té ké pati viré vit la kay mwenMAZUK JADEN


Mwen trouvé
An jaden mwen
Tout an fon li dèyè an bel pié fig
Mwen trouvé
An jaden mwen
An lo fig epi dé friyapen

Agoulou mwen mangé tou sa
Agoulou mwen pa lésé ayen
Lè la ou tann blogodo-a
Ni bouden mwen ki ka jwé mazurka


Mwen trouvé
An jaden mwen
Tout an fon li an ba pié koko-a
Mwen trouvé
An jaden mwen
An coco épi sé griyav la

Mwen trouvé
An jaden mwen
Tout an fon li douvan pié mango-a
Mwen trouvé
An jaden mwen
Mango épi papay jon tala

Mwen trouvé
An jaden mwen
Tout an fon anboday pié zaboka
Mwen trouvé
An jaden mwen
Zaboka épi marakoudja


MANNIKOU

Mannikou mannikou mannikou
Ki koté ou yé ti mannikou
Mannikou mannikou mannikou
Mwen chèché oliwon toupatou

Mannikou mannikou mannikou
Mwen sav ki koté ou séré ou
Mannikou mannikou mannikou
Mwen ké soti lannuit épi ou

Mwen chèché ou an ba bwa
Mwen chèché ou isi a
Mwen chèché ou dan d’lo a
Mwen chèché ou an lè a
Ka chèché ou dan poch mwen
Ka chèché ou dan bab mwen
Ka chèché ou dèyè mwen
Ka chèché ou an lè mwen


Mwen chèché ou Twazilé
Mwen chèché ou Ans d’arlè
Mwen chèché ou bo Sen Piè
Mwen chèché ou o Robèr
Kay chèché ou o Maren
Kay chèché ou o voclen
Kay chèché ou o loren
Kay chèché ou Lamanten

Mannikou mannikou mannikou
Ki koté ou yé ti mannikou
Mannikou mannikou mannikou
Mwen chèché oliwon toupatou

Mannikou mannikou mannikou
Mwen sav ki koté ou séré ou
Mannikou mannikou mannikou
Mwen ké soti lannuit épi ou
Con sa asiré mwen ké wè ou


PÈP KRAB LA

Tout sé tribi krab la vini
Monté jis an lè a mon van
Pou papa sanblé-a jodi
Fok di vérité tou bannman


Nou pa lé fini piès an fon
An fon tout ratiè zot
Nou pa lé fini piès an fon
An fon gwo bouden zotE la ni anlo gwo mantou
Epi plen ti pwèl toupatou
Osi i ni bèl touloulou
Ki ni rien ki rouj toupatou


Vini krab ou ka konèt li
Ki janmen enmen lafèt Pak
Sémafot ba tap an do i
Ka fè bloukoutoum kon klacklac

Sirik sé isia osi
Epi tou sa mwen pa konèt
Tout pèp sé isia jodi
Pou palé di bagay ki mèt
MANGOUS PA FÈ SA

Mwen pa pé kwè sa zot di
zot pa di lavérité
Mwen pa pé kwè sa zot di
Sa sé pa mangous ki fè
Mwen sav ki ka bètizé
Sé ti manmay poutoutbon
Fok zot di lavérité
Lè mwen ka pozé kèsion


Sa ki fé blogodo tala di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki kasé sé zasièt la di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki mété dlo an tout chanm di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki prenn bel chapo madanm di mwen ti moun
Sé mangous la

Sa ki jété piè an zwèzo di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki tiré bab gran pè yo di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki couri dèyè chat gri di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki fè pè ti frè lannuit di mwen ti moun
Sé mangous la


Sa ki caché laclé kay nou di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki mété ji toupatou di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki chatouyen zorey chien di mwen ti moun
Sé mangous la
Sa ki pentiré chimiz mwen di mwen ti moun
Sé mangous laMISYÉ SÈPAN


Misyé sèpan
Ni kay li an ba bwa
Misyé sèpan
Oben dan sé kann la
Misyé sèpan
Rété an savann la
Mwen pa lé i ka vini la

I fè ssssssss lè i pa kontan
I fè chchchchchch con zèb dan van an
I fè ssssssss épi gran lang li
Aïyaïyaïyaï mwen pè-y


Misyé sèpan
Sé bèt-long Matinik
Misyé sèpan
Tout moun simié moustik
Misyé sèpan
Si ou yé toupatou
Poutchi mwen janmen pé wè ou

Misyé sèpan
Ou sé gran mapipi
Misyé sèpan
Lè ou goumen dan Pit
Misyé sèpan
Si ou fo toubonman
Nèg-pit i ké genyen lajan

Misyé sèpan
Tout moun konté zistwè
Misyé sèpan
Ki di ou tout mové
Misyé sèpan
Mwen pa ka pansé sa
Mé ou ké rété an ba bwaLAGRATEL

Ayayayay lagratel
Ni an ti bèt dan pwèl mwen
Ayayayay lagratel
Ki ka chatouyen do mwen ?
Ayayayay lagratel
E mwen pé pa fè ayen
Ayayayay lagratel
Ki moun ké pé édé mwen ?


Mwen ka kryé an savann
graté do mwen an pié bwa
Mé pa ni pèsonn pou tann
Ka vini fou isia

An zwèzo blan ka pasé
Anwo savann mwen wè i
Alos fo mwen ka kriyé
Mwen ka mandé li vini

Anfen zwèzo blan tann mwen
Lontan i tounenviré
posé li asou do mwen
Avan mwen débyélé

Zwèzo a piké do mwen
Manjé ti bèt dan pwèl mwen
É djéri lagratèl mwen
pik-bèf riviré dimen

Ayayayay lagratel
Ni an ti bèt dan pwèl mwen
Ayayayay lagratel
Ki ka chatouyen do mwen ?
Ayayayay lagratel
E mwen pé pa fè ayen
Ayayayay lagratel
Sé Pik-bèf ki édé mwen
VAVAL DAN LOSÉYAN

Gran vidé kay sé pwason an
Pa dévidé lanmè
Radmaré misik tanzantan
Pa dévidé lanmè
Tan kité tan épi tan ton
Pa dévidé lanmè
Balèn ki ka zouké anfon
Pa dévidé lanmè

Kous tout sé chival lanmè a
Pa dévidé lanmè
Krab ki ka jwé tambou gwoka
Pa dévidé lanmè
Diab lanmè pa ni bouzwen mas
Pa dévidé lanmè
An patjé solda épi cas
Pa dévidé lanmè

Pa dévidé lanmè
Vaval dan loséyan
Pa dévidé lanmè
Lè té kannaval kay sé pwason an
Pa dévidé lanmè
Vaval dan loséyan
Pa dévidé lanmè
Lè té kannaval ki vidé douvan


Rè ki ka volé con fisé
Pa dévidé lanmè
Balaou a ki ka soté
Pa dévidé lanmè
É fidji moudong grantékay
Pa dévidé lanmè
Rétjen ki kriyé wayayay
Pa dévidé lanmè

milia sémafot ka konyen
Pa dévidé lanmè
An million dofen pli malen
Pa dévidé lanmè
Vidé rouj sé pwason rouj la
Pa dévidé lanmè
Brilé Vaval assou plaj la
Pa dévidé lanmè
PAPA NWÈL PA LADJÉ TI MANMAY


Papa nwel boufi épi
Tout fimen anwo peyi
An sièl ki ka anpéché i réspiré
Épi enviré kay li
Sal épi tout lenj li gri
Alos an jou i ka palé pou ladjé

Mé ti manmay lanmérik
Lewop Lazi é lafrik
Ansanm yo koumansé chanté

Papa Nwel pa ladjé ti manmay
Papa Nwel Nou kay fè an bagay
Nou kay palé ba paran nou
Ba dépité misyé li mè présidan nou
Mé souplé papa nwel
Nou kay endé papa nwel
O Papa Nwel pa ladjé ti manmayPapa Nwel fè an kolè
Lè i wè tout laforè
kay vini an gran désè ki moun entjèt
Laforè lamazoni
An ba fimen li osi
Ki ka alé alos i kay disparèt


Papa Nwel tris lè i wè
Kamrad balenn li pran pè
Yo ja paré séré an fon loséyan
Assou la tè sé parey
Yo ka mò an ba soley
I ké pati lè pa rèté pyès léfan


KANNAVAL AN LA FERME

Kannaval an la ferme
Vidé a bo Marigot ho ho
Kannaval an la ferme
Lè ka chanté tout zannimo


An manman bèf
É ti bèf li
Fé koutzyé an bèf ki souri
Tout sé bèf la
An gran twoupo
Ka kriyé fo bel chanson yo
Meee

É sé poul la
Kodenn parey
vini dèyè cok plen logey
Tout poulayé
An bann poulé
Ka fè an gran bankoulélé
Kot kot

Manman kabrit
Épi yich li
Mété an ti flè an kon li
Misyé Kabrit
Bab li anlè
Douvan défilé mèyè fiè
bèèèè

Twa ti kanna
Anlo bava
Ka maché brennen makrélé
Manman Kanna
Soti adan ma
Fè an ti bout épi vidé
Coen coen

An gwo cochon
Épi Madanm
Ka alé douvan tout yich li
Ti latjé i
Ki flétijé
Sa komik anlè pon fès li
gronk

AN KALANDRIÉ MWEN


An kalandrié mwen
I ni flè épi ti tjè
An kalandrié mwen
I ni tout koulè


An sèktenm pou lékol la
Mwen desiné an révey
An novanm ou ja sav sa
I ni chanté nwèl
Mwen enmen boul telman bèl
An désanm présé anlo
Eti mwen ka atann Nwèl
Pou mwen ni cado

Lè rivé labonnanné
Mwen fé an gran soley rèv
Epi ba tout mwa janvyié
Galèt épi fèv
Févrié fè lélékou
Vaval didan valiz li
Mwen desiné an tanbou
É mas djab osi

Pou karenm pa ni lidé
An mars mwen fé ratiè a
Matoutou é matété
Lè pak rivé la
Lè sé lanniversè mwen
An gwo gato chokola
Lanniversè tout kopen
Épi bouji a

Lè lékol la kay fini
Mwen desiné an zwèzo
An bidjoul ti kolibri
Épi pié coco
Mwen desiné loséyan
mwen desiné bel yol la
An plaj la ti moun kontan
Najé dan d’lo a

Aucun commentaire: